18. March 2015 · Comments Off on ความเหมาะสมในการออกแบบโลโก้ · Categories: สาระน่ารู้ · Tags: , ,

ความเหมาะสมในการรออกแบบโลโก้นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ นอกจากความสวยงามและความหมายของโลโก้นั้น ความเหมาะสมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ภายในโลโก้ของแต่ละเซอร์วิส ควรสื่อให้เห็นว่าที่มาของโลโก้นั้นๆ มาอย่างไร และเป็นธุรกิจอะไร เพื่อเป็นการสื่อให้เห็นคุณของของการออกแบบโลโก้และเซอร์วิสขิงคุณ พร้อมทั้งความเหมาะสมของโลโก้นั้น ควรที่จะเหมาะสมกับการใช้งาน อย่างเช่น โลโก้ที่ติดกับเสื้อ โลโก้ที่ติดกับรถยนต์ โลโก้ที่ติดกับอาการ การออกแบบมันก็จะไม่เหมือนกัน
More »